Topper Firma Latex III

In Stock

Firma Latex Core  ฐานยางพาราที่ผ่านกรรมวิธีเฉพาะ เพื่อให้เกิดความแน่น รองรับแนวส่วนเว้าส่วนโค้งได้เป็นอย่างดี เวลานอนยางพาราภายในที่นอนจะสามารถปรับเปลี่ยนรูปตามแนวโค้งให้เหมาะสมกับธรรมชาติของสรีระ เพื่อรองรับสรีระตามลักษณะการนอนของผู้นอนได้ นอกจากนั้นยังช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนของโลหิตในร่างกายอีกด้วย