Yorkshire

In Stock

สปริง Royal Dunlopillo Coil เอกสิทธิ์เฉพาะจาก Dunlopillo ด้วยเอกลักษณ์ของโครงสร้างสปริงที่มีหัวสปริง “แบบเปิด” ด้านบน-ล่างของลูกสปริงเสมือนมีลูกสปริงเสริมอีกด้านลูก ช่วยผ่อนแรงกดทับเบื้องต้นที่ผิวสัมผัสก่อนกระจายลงไปที่แกนสปริง การผ่อนแรง 2 จังหวะนี้คือคุณสมบัติเด่นของสปริงระบบ Royal Dunlopillo Coil ถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยรองรับแนวกระดูกสันหลังของผู้นอนได้อย่างอิสระ และ สร้างสมดุลน้ำหนักที่ลงตัว