Barnet

In Stock

Royal Dunlopillo Coil ลิขสิทธิ์เฉพาะ Dunlopillo ออกแบบมาเพื่อช่วยผ่อนคลายแรงกดทับ ณ ผิวสัมผัส ก่อนกระจาย น้ำหนักลงไปยังแกนสปริง โดยแบ่งแรงการรองรับออกเป็น 2 จังหวะ ซึ้งเป็นนวัตกรรมในการช่วยรองรับแนวกระดูกสันหลัง ได้อย่างอิสระ พร้อมช่วยปรับสมดุลร่างกายได้อย่างลงตัว