ที่นอนที่มีชั้นวัสดุของยางพาราหรือพ็อกเก็ตสปริงลดพิเศษ​ 15% เพียงใช้ CODE : DL15

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เป็นโรคที่พบได้บ่อย โดยคุณจะมีการหยุดหายใจเป็นช่วงเวลาสั้นๆ

 เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์

ในขณะนอนหลับ โดยอ้างอิงจาก American Sleep apnea association พบว่าชาวอเมริกันมากกว่า 12 ล้านคนมีปัญหาจากภาวะนี้  การมีน้ำหนักเกินเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ แต่อย่างไรก็ตาม ใครๆ ก็สามารถมีภาวะนี้ได้ แม้แต่เด็กก็ตาม

หากคุณมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ในทุกคืน คุณจะมีการหยุดหายใจซ้ำๆ ขณะนอนหลับ คุณจะรู้ได้ว่าคุณมีภาวะนี้หรือไม่จากการอ่านอาการและอาการแสดงที่จะกล่าวต่อไปในบทความนี้ ภาวะนี้ก่อให้เกิดอันตรายต่อสมองและหัวใจของคุณ และยังทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ เช่นภาวะซึมเศร้า และน้ำหนักเพิ่ม มาทบทวนเกี่ยวกับภาวะหยุดหายใจขณะหลับทั้งสามชนิด ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการนอนของคุณกันเถอะ

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น (Obstructive sleep apnea-OSA) เกิดขึ้นเมื่อมีบางสิ่งไปอุดทางเดินหายใจ ในกรณีของผู้มีน้ำหนักเกิน อาจแปลได้ว่ามีเนื้อรอบๆ คอ และส่วนหลังของช่องคอมากเกินไป โดยภาวะนี้อาจเกิดขึ้นจากการที่มีโครงสร้างในส่วนจมูกและช่องคอเช่นต่อมทอนซิลหรืออดีนอยด์โตได้เช่นกัน สาเหตุที่พบได้บ่อยของภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น มีดังนี้

 • น้ำหนักเกิน
 • ต่อมทอนซิลโต
 • ต่อมอดีนอยด์โต (ต่อมนี้จะหดเล็กลงเมื่อมีอายุมากขึ้น ดังนั้นปัญหานี้จึงมักเป็นปัญหาเฉพาะในเด็ก)
 • สาเหตุทางพันธุกรรม เช่น การมีทางเดินหายใจแคบ หรือลิ้นใหญ่ ยังมีโรคทางพันธุกรรมบางโรคที่ทำให้เกิดภาวะนี้ได้ง่ายขึ้นเช่น Patau syndrome (trisomy 13)
 • การกินยานอนหลับก่อนนอน
 • การดื่มแอลกอฮอล์
 • ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ
 • ภาวะ acromegaly
 • โรคปอด
 • การอุดกั้นในจมูก เช่นการมี turbinate (หมายเหตุผู้แปล:กระดูกที่ยื่นออกมาจากผนังด้านข้างของโพรงจมูก) โต

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการทำงานผิดปกติของสมอง

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการทำงานผิดปกติของสมอง แตกต่างจากภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น เนื่องจากไม่มีการอุดกั้นที่ทำให้หายใจลำบาก แต่เกิดจากความผิดพลาดในการส่งสัญญาณของสมองเพื่อสั่งการหายใจในขณะหลับ ภาวะนี้ยังแบ่งออกได้อีกสองประเภท ซึ่งสัมพันธ์กับระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือด คือชนิดมีการหายใจลดลง (decreased respiratory drive) และชนิดมีการหายใจเพิ่มขึ้น (increased respiratory drive) คุณจะมีระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือดเพิ่มขึ้นหากภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการทำงานผิดปกติของสมองของคุณทำให้การหายใจลดลง ซึ่งสาเหตุบางอย่าง ได้แก่

 • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง myasthenia gravis
 • เนื้องอกของก้านสมอง
 • กล้ามเนื้อฝ่อ (muscular dystrophy)
 • การเปลี่ยนแปลงจากโรคโปลิโอ
 • กล้ามเนื้อกระบังลมเป็นอัมพาต
 • โรค ALS (Amyotrophic lateral sclerosis)
 • หากระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือดของคุณเป็นปกติ นั่นคือการหายใจของคุณเป็นปกติ และสาเหตุของภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการทำงานผิดปกติของสมองอาจเกิดได้จาก
 • ภาวะหัวใจล้มเหลว
 • หัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด atrial fibrillation (หัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว)
 • ภาวะสมองขาดเลือด (stroke) หรือโรคหลอดเลือดสมองอื่นๆ
 • ฝิ่น
 • ไตวาย

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดผสม

คุณอาจเดาได้จากชื่ออยู่แล้วว่าภาวะดังกล่าวเกิดจากทั้งการอุดกั้นของทางเดินหายใจและความผิดปกติของสมอง การรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดนี้ก็เหมือนกับการรักษาสำหรับภาวะหยุดหายใจขณะหลับสองชนิดแรก อาการและอาการแสดงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ มีอาการและอาการแสดงที่น่าจะเป็นจากภาวะหยุดหายใจขณะหลับมากมาย โดยคุณอาจมีอาการเหล่านี้เพียงบางอย่างหรือทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากคุณมีอาการขณะหลับ ผู้ที่จะบอกได้ว่าคุณมีอาการจึงเป็นเพื่อนร่วมเตียงของคุณ

อาการหยุดหายใจเป็นช่วงเวลานานขณะหลับ

 • การกรน
 • การหายใจเฮือกขณะหลับ
 • การนอนกระสับกระส่าย
 • รู้สึกง่วงหรือเหนื่อยทั้งวัน
 • ภาวะซึมเศร้า หรืออารมณ์ปรวนแปร
 • ไม่มีสมาธิ
 • ความจำไม่ดี
 • ปวดหัวบ่อยๆ
 • การวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

การตรวจการนอนหลับ (polysomnogram หรือ sleep study) สามารถช่วยวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้ โดยคุณจะเข้ารับการตรวจนี้ได้ที่ศูนย์การนอนหลับ และคุณจะผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้ขณะตรวจ

 1. การติดเครื่องติดตาม (monitor) ก่อนที่คุณจะหลับ ได้แก่เครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจน (oximeter) ซึ่งเป็นเครื่องตรวจวัดที่มักใส่ไว้ที่นิ้ว โดยจะวัดปริมาณของออกซิเจนในเลือด
 2. ขั้วไฟฟ้า (electrode) จะถูกติดไว้ที่หัวของคุณเพื่อบันทึกคลื่นสมอง (EEG)
 3. ขั้วไฟฟ้า (electrode) จะถูกติดไว้ที่หน้าอกของคุณเพื่อบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 4. ขั้วไฟฟ้า (electrode) จะถูกติดไว้ที่กรามของคุณเพื่อบันทึกการกัดกรามหรือการเคี้ยวฟัน
 5. ขั้วไฟฟ้า (electrode) จะถูกติดไว้ที่ขาของคุณเพื่อบันทึกการขยับขาขณะหลับ ซึ่งจะมีประโยขน์ในการวินิจฉัยกลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (restless leg syndrome)
 6. คุณอาจต้องหลับในท่านอนหงาย เนื่องจากนี่เป็นท่าที่เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้บ่อยที่สุด มันอาจจะหลับได้ยากในช่วงที่ทำการตรวจ แต่สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วก็จะสามารถหลับได้

ผลการตรวจของคุณจะถูกใช้ประเมินดัชนีการหยุดหายใจและหายใจแผ่ว (apnea-hypoapnea index หรือ AHI) เพื่อประเมินความรุนแรงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ค่าน้อยกว่า 5 คือคุณไม่มีปัญหาการหยุดหายใจขณะหลับอย่างมีนัยสำคัญ

 • ค่า 5-15 คือคุณมีปัญหาการหยุดหายใจขณะหลับเล็กน้อย
 • ค่า 15-30 คือคุณมีปัญหาการหยุดหายใจขณะหลับปานกลาง
 • ค่ามากกว่า 30 คือคุณมีปัญหาการหยุดหายใจขณะหลับอย่างรุนแรง

การรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับโดยไม่ผ่าตัด

การรักษาโดยไม่ผ่าตัดมักเริ่มจากการลดน้ำหนัก การหยุดยานอนหลับสามารถช่วยรักษาภาวะนี้ได้เช่นเดียวกับการใช้เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวก (CPAP-continuous positive airway pressure) ซึ่งต้องใส่หน้ากาก ซึ่งมีหลายชนิด โดยทุกชนิดจะเป่าอากาศเข้าไปในจมูกหรือปากเพื่อให้ทางเดินอากาศเปิดโล่ง หากผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องระดับออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า 90% ก็อาจให้ออกซิเจนเสริมร่วมกับการใช้เครื่องช่วยหายใจดังกล่าว และมักมีการให้ความชื้นร่วมด้วยเนื่องจากอากาศอาจทำให้จมูกและปากแห้งได้

นอกจาก CPAP ก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆ ที่แพทย์ทางด้านการนอนหลับของคุณอาจสั่งให้ใช้เพื่อให้ภาวะของคุณดีขึ้น เช่น BiPAP และ EPAP ซึ่งหากคุณทนใส่อุปกรณ์ไม่ไหว คุณอาจลองใช้หน้ากากชนิดอื่นๆ หรือขนาดอื่น เพื่อให้หลับได้สบายขึ้น โดยถึงแม้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะมีประโยชน์ในการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ แต่โดยทั่วไปแล้ว การรักษาที่ดีที่สุดคือการค้นหาและรักษาสาเหตุของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

การรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับโดยการผ่าตัด

มีการรักษาโดยการผ่าตัดบางอย่างสำหรับภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากความผิดปกติของสมอง หากภาวะหยุดหายใจขณะหลับของคุณมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับเนื้องอกที่สมอง การผ่าตัดอาจช่วยแก้ปัญหาภาวะดังกล่าวได้ แต่สำหรับสาเหตุอื่นแล้ว ยังไม่มีการรักษาโดยการผ่าตัด คุณอาจจะต้องใช้ CPAP หรืออุปกรณ์อื่นๆ

มีการผ่าตัดหลายชนิดที่อาจช่วยลดหรือกำจัดอาการหยุดหายใจขณะหลับได้หากปัญหาของคุณเกิดจากทางหูคอจมูก  หากคุณหรือลูกของคุณมีปัญหาทอนซิลอักเสบรุนแรง หรือต่อมอดีนอยด์โต การผ่าตัดเอาต่อมทอนซิลออก หรือการผ่าตัดเอาต่อมอดีนอยด์ออกก็อาจมีประโยชน์ ยังมีการผ่าตัดอื่นๆ อีกที่อาจมีประโยชน์ในการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น เช่น Uvulopalatopharyngoplasty (UPPP) ซึ่งในการผ่าตัดนี้ ลิ้นไก่จะถูกตัดออก เช่นเดียวกับบางส่วนของเพดานอ่อน ซึ่งจะทำให้อากาศผ่านเข้าไปที่ปอดได้มากขึ้น ส่วนการผ่าตัดรักษาสำหรับการอุดกั้นในโพรงจมูกอาจรวมถึงการลดขนาดของกระดูก turbinate หรือการผ่าตัดโพรงไซนัส

ภาวะแทรกซ้อนของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

หลายคนอาจมีปัญหาเรื่องการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับโดยไม่ผ่าตัดให้สม่ำเสมอ แต่ควรระลึกไว้ว่าภาวะนี้มีอันตรายถึงตายได้ การขาดออกซิเจนในเลือดและขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองอาจทำให้เซลล์สำคัญตาย ซึ่งจะจำกัดความสามารถในการทำงานอย่างเหมาะสมของอวัยวะสำคัญของร่างกาย ภาวะหยุดหายใจขณะหลับยังทำให้เกิดโรคหัวใจเช่นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและหัวใจล้มเหลวได้ด้วย มีหลักฐานบางอย่างว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับยังทำให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดจากการขาดออกซิเจน และทำให้เกิดการตายของเนื้อสมอง

ถึงแม้ว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย แต่ก็มีการฟื้นตัวได้ดีหากได้รับการรักษา คนส่วนใหญ่จะรู้สึกผ่อนคลายขึ้น อาการซึมเศร้าและอารมณ์ปรวนแปรดีขึ้น นอกจากนี้ โรคหัวใจจากภาวะนี้อาจกลับดีขึ้นได้ด้วย หากได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม

(เครดิต : ขอบคุณข้อมูลจาก honestdocs)

Scroll to Top

เราใช้คุกกี้ในการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับคุณ หากคุณต้องการดำเนินการต่อ เราจะถือว่าคุณยอมรับนโยบายการเรียกใช้คุกกี้ของเรา อ่านรายละเอียดที่นี่